ผงข่า 100 กรัม

แก้กลากเกลื้อน ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ผดผื่นคัน
50 บาท