กฏกติกาในการส่งสินค้า
ถ้าชำระค่าสินค้าก่อนบ่าย 3 โมงเย็น ส่งสินค้าในวันเดียวกับที่แจ้งโอน และแจ้งเลขพัสดุในช่วงเย็น ของวันนั้นๆ ยกเว้นวันที่แจ้งโอนไปรษณีย์ปิดนะคะ
RSS
Topic Title Replies Views Latest Post
[Announcement] ปรับเวลาการจัดส่งสินค้าใหม่นะคะ
webmaster@coconutplaza.com
0 2439
5 years ago
webmaster@coconutplaza.com
GTA IV Crashes - Learn How To Fix GTA IV Crash
malik77@ugimail.net
0 3401
4 years ago
malik77@ugimail.net
Reimage Review - Repair Windows XP Online
malik77@ugimail.net
0 2404
4 years ago
malik77@ugimail.net
Graphic Design Programs - Corel Draw
malik77@ugimail.net
0 2253
4 years ago
malik77@ugimail.net
The Digital Negative For Platinum and Other Printing Processes
malik77@ugimail.net
0 2063
4 years ago
malik77@ugimail.net
Learn Online - Quran With Urdu Translation
malik77@ugimail.net
0 2012
4 years ago
malik77@ugimail.net
Ramadan the Holy Month of Islam
malik77@ugimail.net
0 1917
4 years ago
malik77@ugimail.net
How to install Facebook Home on almost any Android phone
malik77@ugimail.net
0 3268
4 years ago
malik77@ugimail.net
Revive Your PC by Cleaning the Registry
malik77@ugimail.net
0 3298
4 years ago
malik77@ugimail.net
How To Write a Quality Guest Post
malik77@ugimail.net
0 3231
5 years ago
malik77@ugimail.net
Guest Posting: Hardest and Easiest Way to Grow Your Traffic Site
malik77@ugimail.net
0 2880
5 years ago
malik77@ugimail.net
Guest Posting: Hardest and Easiest Way to Grow Your Traffic
malik77@ugimail.net
0 2445
5 years ago
malik77@ugimail.net
Geolocation Restrictions And How Personal VPN Service Is The Solution
malik77@ugimail.net
0 2274
5 years ago
malik77@ugimail.net
Blogging Advice Tips For Your Free Blog Platform
malik77@ugimail.net
0 2237
5 years ago
malik77@ugimail.net
8 Blogging Advice Tips For Your Free Blog Platform
malik77@ugimail.net
0 1961
5 years ago
malik77@ugimail.net
Basics of Social Bookmarking Submissions
malik77@ugimail.net
0 1944
5 years ago
malik77@ugimail.net
แจ้งวันหยุดไปรษณีย์วันเสาร์ที่ 10-12 ธันวาคมนะคะ ส่งสินค้าอีกทีวันอังคารนะคะ
webmaster@coconutplaza.com
15 5117
No Posts
รับชำระเงินแบบโอนเงินอย่างเดียว ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ
webmaster@coconutplaza.com
16 5737
No Posts
แจ้งวันหยุดไปรษณีย์ไทยเดือนธันวาคม แจ้งวันหยุดส่งสินค้า
webmaster@coconutplaza.com
15 5719
No Posts
แจ้งวันหยุดไปรษณีย์วันที่ 2-3 สิงหาคม(วันเข้าพรรษา+วันอาสาฬหบูชา )นะคะ ส่งอีกครั้งวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคมนะคะ
webmaster@coconutplaza.com
14 4432
No Posts