Posted: 11 years ago Quote #262
รับชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารอย่างเดียวนะคะ

ส่งสินค้าทันทีที่ลูกค้าชำระเงินและแจ้งการชำระเงินแล้ว


งดเก็บเงินปลายทางนะคะ


<p>ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ปลอดภัยกว่า ตรวจสอบได้ว่าสินค้าถึงไหนแล้ว และส่งถึงหน้าบ้าน สะดวกกว่านะคะ</p>