Posted: 12 years ago Quote #22
<h1>ความมหัศจรรย์ของต้นไม้แห่งชีวิต (ตอนที่ ๓) มะพร้าวเชิงสมุนไพร</h1>
<p><a class="xg_sprite xg_sprite-view" shape="rect" href="http://kruthaicp1.ning.com/profiles/blog/list?user=13m1rya4fbrgp"></a></p>
<div class="xg_module_body">
<div class="postbody">
<p style="text-align: left">๑. รักษาแผลเรื้อรัง เอากะลามะพร้าวมาถูด้วยตะไบจนได้ผงละเอียด นำไปผสมกับน้ำมันมะพร้าว แทรกพิมเสนเล็กน้อย ทาแผลเรื้อรัง เช้า กลางวัน เย็น ให้ทาบ่อย</p>
<p style="text-align: left">๒. รักษากลากเกลื้อน เอากะลามะพร้าวแก่จัด ที่มีรู ขูดเนื้อออกหมดแล้ว มาใส่ถ่านไฟแดงๆ จะทำให้เกิดน้ำมันมะพร้าวไหลออกมา เอาน้ำมันมะพร้าวนี้มาทาที่เป็นกลาก เกลื้อน จะดีขึ้นภายใน ๗ วัน</p>
<p style="text-align: left">๓. แก้ปวดฟัน เอากะลามะพร้าวแก่จัด ที่มีรู ขูดเอาเนื้อออกใหม่ๆ ใส่ถ่านไฟแดงๆลงไป รองน้ำมันที่ไหลออกมา เก็บใส่ขวดปิดแน่นไว้ ใช้สำลีพันปลายไม้ชุบน้ำมันมะพร้าวอุดรูฟันที่ปวด อย่าให้สัมผัสเหงือกหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ จะเกิดความชาได้</p>
<p style="text-align: left">๔. รักษาเล็บแตก เอาน้ำมันมะพร้าวที่ได้จากการเผากะลามะพร้าวตามข้างต้น ใส่แผลที่เกิดจากเล็บ เล็บแตก เล็บหลุด แผลที่ซอกเล็บ</p>
<p style="text-align: left">๕. รักษาคางทูม เอาน้ำมันมะพร้าวทาบริเวณคางทูมบ่อยๆวันละ ๒ - ๓ ครั้ง ทาบางๆ ๒ - ๓ วัน อาการคางทูมจะดีขึ้น</p>
<p style="text-align: left">๖. รักษาแผลเป็น ใช้น้ำมันมะพร้าวที่ได้จากกะลามะพร้าวจากวิธีข้างต้น ทาที่แผล ไม่กี่วันแผลจะหายไม่เป็นแผลเป็น</p>
<p style="text-align: left">๗. แก้ชันนะตุพุพอง น้ำมันมะพร้าวผสมเหง้าขมิ้นชัน สารส้มเล็กน้อย ทาที่เป็นชันนะตุ หรือใช้เพียงน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้</p>
<p style="text-align: left">๘. แก้รังแค ใช้น้ำมันมะพร้าวที่ได้จากการเคี่ยวน้ำกะทิแก่จัด เคี่ยวได้น้ำมันมะพร้าวใหม่ๆ ปล่อยให้เย็นลง ทาศีรษะ ๓๐ นาที แล้วสระออกด้วยแชมพู ใช้เพียงสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ก็เพียงพอแล้ว</p>
<p style="text-align: left">๙. รักษาน้ำกัดเท้า เอาน้ำมันมะพร้าว ผสมสารส้ม น้ำปูนใส และเกลือ อย่างละเล็กน้อย กวนหรือคนให้ผสมเข้ากันดี เอามาทาแผลทันที ทาบ่อยๆ</p>
<p style="text-align: left">๑๐. รักษาฝ่ามือแห้งแตก และเล็บขบ ใช้น้ำมันมะพร้าวที่เคี่ยวใหม่ๆ หรือใช้น้ำมันมะพร้าวที่ได้จากการเผากะลามีรูจากถ่านไฟก็ได้ ทาเช้า กลางวัน เย็น หรือหยอดเล็บขบจะหายเร็วและไม่ปวด</p></div></div>