Posted: 10 years ago Quote #8650
<p>นักโภชนาการจากซีกโลกตะวันตก กล่าวว่า</p>

<p></p>
<p>"น้ำมันมะพร้าวเป็นไขมันอิ่มตัว ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอ้วน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง"</p>

<p></p>
<p>คำเล่าลือต่อๆกันมา บอกว่า </p>
<p></p>
<p>"คนไทยชอบกินแกงกะทิ จึงเป็นโรคหัวใจกันมาก"</p>
<p></p>

<p>ข้อเท็จจริงจากงานวิจัยระบุว่า</p>
<p></p>

<p>"น้ำมันมะพร้าว มีสรรพคุณ ช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ ทำให้ประสิทธิ์ภาพของการเผาผลาญพลังงานดีขึ้น </p>
<p></p>
<p>ร่างกายไม่เหลือไขมันเก็บไว้สะสม จึงช่วยลดความอ้วนได้อย่างดี"</p>
<p></p>
<p>แล้วคุณจะเลือกอะไร...</p>