Posted: 10 years ago Quote #8652
<p>ปัญหาหลักของการเหม็นหืนของน้ำมันมะพร้าวมาจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และคีโตนิก </p>

<p>ทั้งนี้ เพราะน้ำมันมะพร้าวที่สกัดไม่ถูกสุขลักษณะ มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน ตั้งแต่เป็นชิ้นมะพร้าว และในน้ำมันมะพร้าว</p>

<p>อีกทั้งยังมีความชื้นเจือปนอยู่มาก หากเก็บไว้นานๆ ก็อาจจะหืนได้ </p>

<p>แต่สำหรับน้ำมันมะพร้าวทรอปิคาน่าซึ่งสกัดอย่างถูกวิธีจะไม่เกิดการหืน แม้ว่าจะเก็บไว้นานในขวดใส </p>

<p>ซึ่งผิดกับน้ำมันพืชอื่นๆ ที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว และเก็บในขวดใสที่แสงผ่านได้ จะเกิดการหืนได้ เมื่อเก็บไว้ในที่ร้อนเป็นเวลานาน</p>