Posted: 9 years ago Quote #8656
น้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผมไม่ร่วงก่อนวัย ทำให้เส้นผมมีสุขภาพดี ช่วยลดปริมาณการสูญเสียโปรตีนของเส้นผม และยังทำให้ผมไม่ร่วงก่อนวัย แม้กระทั่งผู้ที่ผมร่วงเพราะพันธุกรรมน้ำมันมะพร้าวก็ช่วยได้ หากเริ่มใช่เมื่อผมเริ่มร่วง