Posted: 12 years ago Quote #37
<div><font size="2" face="Verdana"><font size="2" face="Verdana">
<div class="MsoNormal" align="left" style="margin: 0in 0in 0pt"><font color="#000000">
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">นอกจากแบคทีเรียในช่องปากจะทำให้ร่างกายเกิดโรคร้ายต่างๆแล้ว ยังส่งผลเสียต่อสุขอนามัยในช่องปากโดยตรง ส่วนใหญ่กับฟันและเหงือก ผลโดยตรงของแบ็คทีเรียต่อสุขอนามัยในช่องปากมีดังนี้</font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></div>
<div align="left"><font size="2" face="Verdana"><font color="#333333"><u><strong>กลิ่นปาก</strong></u> คนประมาณ 20% มีกลิ่นปาก กลิ่นปากต่างจากกลิ่นเหม็นของอาหารที่รับประทานเข้าไปตรงที่คงอยู่อย่างถาวร เกิดจากแบคทีเรียหลายชนิดที่อาศัยอยู่บริเวณโคนลิ้นด้านบน ซึ่งจะตรวจไม่พบในคนที่ไม่มีกลิ่นปาก การทำออยล์พูลลิ่งเป็นประจำช่วยลดปริมาณแบคทีเรียเหล่านี้ได้และช่วยกำจัดกลิ่นปากอย่างได้ผล (กลิ่นปากอาจเป็นสัญญาณของโรคฟันผุหรือโรคเหงือก)</font></font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana"><img align="right" width="152" height="194" title="" alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/naturalmind.co.th/content/funpu.jpg" complete="complete" style="margin: 0px 0px 0px 5px" /><u><strong>ฟันผุ</strong></u> เกิดจากกรดที่ผลิตโดยแบคทีเรียชนิดที่กินน้ำตาลเป็นอาหาร การรับประทานอาหารจำพวกขนมหวานหรืออาหารจำพวกแป้ง (สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเมื่อถูกกับเอนไซม์ในน้ำลาย) ช่วยเพิ่มอาหารให้กับแบคทีเรียชนิดนี้ ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นกรด และแน่นอน ช่วยเพิ่มฟันผุ</font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">ฟันผุเริ่มต้นที่ชั้นแข็งรอบนอกผิวฟันที่เรียกว่าอีนาเมล หากลุกลามไปถึงชั้นในซึ่งอ่อนกว่าที่เรียกว่าเดนติน จะทำให้เกิดอาการเสียวฟัน และถ้าปล่อยไว้ไม่รักษาจนลุกลามเข้าไปถึงชั้นประสาทฟัน จะทำให้ปวดทรมาน ถึงขั้นนี้แพทย์ได้แต่ทำการรักษารากฟันหรือถอนฟันออกเท่านั้น การทำออยล์พูลลิ่งเป็นประจำจะช่วยลดปริมาณแบคที่เรียที่ทำให้เกิดกรดเหล่านี้ ซึ่งสามารถยับยั้งและช่วยป้องกันฟันผุได้</font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></div>
<div align="left"><font size="2" face="Verdana"><font color="#333333"><u><strong>พลั๊ค</strong></u> เกิดจากเมือก เศษอาหาร แบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆรวมทั้งผลิตผลของมัน ทั้งหมดรวมตัวกันเป็นครีมเหนียวสีเหลือง เกาะอยู่รอบๆฟัน พลั๊คต่างจากหินปูนตรงที่มีความนิ่ม สามารถนำออกได้ง่ายด้วยการแปรงฟัน หากปล่อยไว้จะทำให้เกิดคราบหินปูนและโรคเหงือก การทำออยล์พูลลิ่งช่วยลดสาเหตุที่ทำให้เกิดพลั๊ค และช่วยกำจัดพลั๊คในส่วนที่การแปรงฟันทำได้ไม่ทั่วถึงเช่นบริเวณซอกฟันและด้านหลังของฟัน</font></font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></div>
<div align="left"><font size="2" face="Verdana"><font color="#333333"><u><strong>คราบหินปูน</strong></u> เป็นแร่ที่สะสมอยู่ที่ฟัน ต้นกำเนิดของคราบหินปูนคือพลั๊คที่แข็งตัวเป็นแร่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ คราบหินปูนนี้จะแข็งตัวติดแน่นกับฟัน ซึ่งไม่สามารถนำออกได้ด้วยการแปรงฟัน ต้องใช้เครื่องมือของแพทย์ทำการขูดออก คราบหินปูนสามารถเกิดกับฟันได้ทั้งบริเวณที่อยู่สูงกว่าหรืออยู่ภายใต้เหงือก แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดพลั๊คและที่เกาะอยู่ตามคราบหินปูน สามารถทำให้เหงือกเกิดการอักเสบหรือทำให้เกิดโรคปริทนต์ การทำออยล์พูลลิ่งเป็นประจำจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดคราบหินปูน</font></font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></div>
<div align="left"><font size="2" face="Verdana"><font color="#333333"><u><strong>เหงือกอักเสบ</strong></u> เป็นอาการเริ่มต้นของโรคเหงือก ทำให้เหงือกมีอาการบวมแดงและมีเลือดออกขณะแปรงฟัน เกิดจากแบคทีเรียที่ทำให้เกิดพลั๊กและสารพิษที่เกิดจากแบคทีเรียไปรบกวนเหงือก ปกติจะไม่เจ็บปวดแม้จะมองเห็นได้ง่าย คนส่วนมากจึงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเหงือกอักเสบ หากปล่อยไว้จะนำไปสู่การเป็นโรคปริทนต์</font></font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></div>
<div align="left"><font size="2" face="Verdana"><font color="#333333"><u><img align="right" width="152" height="191" title="" alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/naturalmind.co.th/content/paritont.jpg" complete="complete" style="margin-top: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px" /><strong>โรคปริทนต์</strong></u> หรือเหงือกอักเสบเรื้อรัง เป็นอาการที่รุนแรงเกินกว่าขั้นของโรคเหงือกอักเสบ แบ็คทีเรียและสารพิษจากแบคทีเรียทำให้เหงือกเกิดการติดเชื้อ บวม นิ่ม และอ้าออกจากฟัน แบคทีเรียและพลั๊กจึงขยายไปเติบโตอยู่ในส่วนที่อยู่ภายใต้เหงือก สารพิษจากแบคทีเรียและเอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านเริ่มทำอันตรายต่อกระดูกและเนื้อเยื่อที่รองรับฟัน ทำให้ฟันโยกและอาจต้องถอนออก</font></font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">อาการของโรคปริทนต์คือ เหงือกบวม แดง นิ่ม หรือมีเลือดออก เหงือกร่น ฟันโยก ปวดเมื่อเคี้ยวอาหาร หรือมีอาการเสียวฟัน มีกลิ่นปากแบบถาวร ส่วนใหญ่มีฟันผุร่วมด้วย การทำออยล์พูลลิ่งเป็นประจำนอกจากจะป้องกันการเกิดโรคปริทนต์แล้ว ประโยชน์ของการทำออยล์พูลลิ่งในระยะนี้คือ ช่วยลดแบคทีเรียและพลั๊กที่เป็นสาเหตุของเหงือกอักเสบ ลดการอักเสบของเหงือก ช่วยทำให้ร่างกายมีโอกาสได้ทำการฟื้นฟู</font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></div>
<div align="left"><font size="2" face="Verdana"><font color="#333333"><u><strong>รากฟันเป็นหนอง</strong></u> เกิดจากการคั่งของหนองจากการสลายของเนื้อเยื่ออันมีสาเหตุมาจากฟันผุ โดยการโจมตีของแบคทีเรียและจุลินทรีย์ในส่วนของเนื้อเยื่อชั้นประสาทฟัน ส่วนใหญ่เกิดจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษา ฟันที่แตก การลุกลามของโรคปริทนต์ หรือแม้แต่การรักษารากฟันที่ไม่ถูกต้องก็สามารถทำให้รากฟันเป็นหนองได้</font></font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></div>
<div align="left"><font color="#333333"><font size="2" face="Verdana">รากฟันเป็นหนองสามารถเกิดได้ทั้งแบบเรื้อรังและแบบเฉียบพลัน ขึ้นอยู่กับความเร็วที่โรคก่อตัวและการป้องกันของร่างกายว่าได้ผลเพียงไร แบบเฉียบพลันสามารถทำให้มีอาการปวด บวม และมีไข้ แบบเรื้อรังอาจไม่มีอาการปวด ทำให้ผู้ที่เป็นไม่รู้ตัวแม้จะลุกลามไปถึงกระดูกขากรรไกร </font><font size="2" face="Verdana">การละเลยหรือการรักษาที่ล้มเหลวอาจทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรง ซึ่งสามารลุกลามไปยังเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ และอาจลุกลามไปถึงกระดูกขากรรไกร การติดเชื้ออย่างรุนแรงอาจทำให้แบคทีเรียจำนวนมากเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิต</font></font></div>
<div align="left"><font color="#333333">&nbsp;</font></div>
<div align="center"><font color="#333333"><img title="" alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/naturalmind.co.th/content/bacinblood.jpg" complete="complete" /></font></div>
<div align="center">
<table width="85%" bordercolor="#000000" border="0" cellspacing="5" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse">
<tbody>
<tr>
<td width="100%" valign="top">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana"><u>คำอธิบายภาพ</u></font></div>
<div align="left"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">แบคทีเรียในช่องปากสามารถเข้าสู่กระแสโลหิตได้ 3 ทางคือทางปอดจากกการติดเชื้อของถุงลม ทางลำไส้จากการเกิดปัญหาของลำไส้ และทางแผลจากฟันที่ผุ เมื่อเม็ดเลือดขาวจับกินผู้บุกรุกในกระแสเลือดและเซลล์ที่ติดเชื้อมากเข้าๆ จะทำให้เกิดพลั้คขึ้นในหลอดเลือดทำให้เส้นเลือดเกิดการตีบตัน และเมื่อพลั้คนี้สามารถหลุดรอดเข้าสู่กระแสโลหิตจะทำให้เกิดลิ่มเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการหัวใจวาย</font></div></td></tr></tbody></table></div>
<div align="center"><font color="#333333">&nbsp;</font></div><font size="2" face="Verdana">
<div align="center">
<table width="90%" bordercolor="#000000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse">
<tbody>
<tr>
<td width="100%" valign="top">
<div align="center"><font color="#333333" size="2">ตารางเปรียบเทียบการลดลงของคราบหินปูนและการอักเสบของเหงือกจากการรักษาด้วยวิธีต่างๆ</font></div></td></tr></tbody></table></div></font>
<div align="center">
<table width="70%" bordercolor="#cccccc" border="1" cellspacing="5" cellpadding="5" style="border-collapse: collapse">
<tbody>
<tr>
<td width="33.33%" valign="top">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana"><strong>วิธีรักษา</strong></font></div></td>
<td width="33.33%" valign="top">
<div align="center">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana"><strong>คราบหินปูน</strong></font></div></div></td>
<td width="33.33%" valign="top">
<div align="center">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana"><strong>เหงือกอักเสบ</strong></font></div></div></td></tr>
<tr>
<td width="33.33%" valign="top">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">การแปรงฟัน</font></div></td>
<td width="33.33%" valign="top">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">11-27%</font></div></td>
<td width="33.33%" valign="top">
<div align="center">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">8-23%</font></div></div></td></tr>
<tr>
<td width="33.33%" valign="top">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">ใช้น้ำยาบ้วนปาก</font></div></td>
<td width="33.33%" valign="top">
<div align="center">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">20-26%</font></div></div></td>
<td width="33.33%" valign="top">
<div align="center">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">13%</font></div></div></td></tr>
<tr>
<td width="33.33%" valign="top">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">ออยล์พูลลิ่ง</font></div></td>
<td width="33.33%" valign="top">
<div align="center">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">18-30%</font></div></div></td>
<td width="33.33%" valign="top">
<div align="center">
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">52-60%</font></div></div></td></tr></tbody></table></div>
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></div>
<div align="center"><font color="#333333" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></div>
<div align="left"><font color="#333333" face="Verdana"><strong>ข้อเท็จจริงที่ควรรู้</strong></font></div>
<div align="left"><font color="#333333" face="Verdana">&nbsp;</font></div><font size="2" face="Verdana">
<div align="left">
<table width="100%" bordercolor="#000000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse">
<tbody>
<tr>
<td width="1%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">-</font></div></td>
<td width="50%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">โรคเหงือกมีความสำคัญเพราะสามารถส่งผลกระทบได้ทั่วทุกส่วนของร่างกาย</font></div></td></tr>
<tr>
<td width="1%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">-</font></div></td>
<td width="50%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">ผู้ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบมีโอกาสตายจากโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่เป็นถึง 2 เท่า</font></div></td></tr>
<tr>
<td width="1%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">-</font></div></td>
<td width="50%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">มีโอกาสตายจากโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันได้มากกว่าถึง 3 เท่า</font></div></td></tr>
<tr>
<td width="1%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">-</font></div></td>
<td width="50%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">ในหญิงมีครรภ์ โอกาสที่ทารกจะคลอดก่อนกำหนดมีมากกว่าถึง 4 เท่า</font></div></td></tr>
<tr>
<td width="1%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">-</font></div></td>
<td width="50%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">และมีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ (โรคปอดเรื้อรัง) ได้มากกว่าถึง 1.5 เท่า</font></div></td></tr>
<tr>
<td width="1%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">-</font></div></td>
<td width="50%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">ผู้ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบรุนแรงแม้จะมีคอเลสเตอรอลต่ำ มีโอกาสตายได้มากกว่าผู้มีการอักเสบไม่รุนแรงที่มีคอเลสเตอรอลสูง งานวิจัยบางชิ้นถึงกับชี้ว่าการมีฟันผุ โรคเหงือก และการสูญเสียฟัน เป็นตัวชี้ถึงปัญหาของการเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าการมีคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูงเสียอีก</font></div></td></tr>
<tr>
<td width="1%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">-</font></div></td>
<td width="50%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">การตรวจเลือดหา CPR สามารถบอกถึงระดับของความอักเสบ</font></div></td></tr>
<tr>
<td width="1%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">-</font></div></td>
<td width="50%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">การอักเสบเป็นกระบวนการป้องกันตนเองของร่างกาย แต่ถ้าหากเกินความควบคุมจะนำไปสู่การเป็นโรคหัวใจ มะเร็งลำไส้ อัลไซเมอร์ และโรคอื่นๆ แบคทีเรียกว่า 200-300 ชนิดที่อาศัยอยู่ที่พลั๊กจะทำลายสมดุลของสภาวะแวดล้อมซึ่งจะกระจายไปได้ทั่วร่างกาย</font></div></td></tr></tbody></table></div>
<div align="left"><font color="#333333">&nbsp;</font></div>
<div align="left"><font color="#333333"><strong>สิ่งที่ควรกระทำ</strong></font></div>
<div align="left"><font color="#333333">&nbsp;</font></div>
<div align="left">
<table width="100%" bordercolor="#000000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse">
<tbody>
<tr>
<td width="1%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">-</font></div></td>
<td width="50%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">พบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อขูดหินปูนและตรวจสอบสุขอนามัยในช่องปาก</font></div></td></tr>
<tr>
<td width="1%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">-</font></div></td>
<td width="50%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">เมื่ออยู่ที่บ้านทำความสะอาดช่องปากเป็นประจำนอกเหนือจากการแปรงฟันด้วยการบ้วนปากด้วยสมุนไพรหรืออมน้ำมัน (ออยล์พูลลิ่ง)</font></div></td></tr>
<tr>
<td width="1%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">-</font></div></td>
<td width="50%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ลดของหวาน กาแฟ น้ำอัดลม แอลกอฮอล์ เพิ่มอาหารจำพวกออร์แกนนิคเช่น โยเกิร์ต (ไม่ใส่น้ำตาล) น้ำมะนาว ผักสดหรือผักที่ปรุงด้วยอุณหภูมิต่ำ</font></div></td></tr>
<tr>
<td width="1%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">-</font></div></td>
<td width="50%" valign="top">
<div><font color="#333333" size="2">อาจเสริมด้วยวิตะมิน แร่ธาตุ สารแอนตีออกซิแดนท์โดยเฉพาะ coQ10 (100 มก./วัน) หรืออย่างอื่นเช่นกลูตาไทโอนโปรไบโอติค และเอนไซม์ช่วยย่อย ฯลฯ</font></div></td></tr></tbody></table></div></font></font></div></font><font size="2" face="Verdana"><font color="#0000ff" size="2" face="Verdana">&nbsp;</font></font></font></div>