Posted: 12 years ago Quote #62
<p style="text-align: center; margin: 0px"><span style="font-size: 14pt">2.ผลเสียของความอ้วน</span></p>
<p style="text-align: center; margin: 0px"><br/></p>
<p style="text-align: center; margin: 0px"><span style="font-size: 14pt">คนอ้วนโดยเฉพาะที่อ้วนมากๆ มีผลเสียดังต่อไปนี้</span></p><br />
<span style="font-size: 12pt">2.2 <a shape="rect" href="http://www.coconutplaza.com/default.aspx" target="_self">เสียบุคลิก</a> <a shape="rect" href="http://www.coconutplaza.com/default.aspx" target="_self">ไม่สวย</a> และ<a shape="rect" href="http://www.coconutplaza.com/default.aspx" target="_self">มีปัญหาด้านจิตใจ<br />
</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ความอ้วน มีผลต่อบุคลิกภาพ และความงาม ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม คนอ้วนยังมีปัญหาด้านจิตใจ เพราะถูกเพื่อนๆ&nbsp; ล้อเลียน เป็นตัวตลก ขาดความมั่นใจในตนเอง และเนื่องจากคนอ้วนมักมีกิจกรรม&nbsp; หรือการออกกำลังกายน้อยเกินไป จึงทำให้อารมณ์ไม่เบิกบาน แจ่มใสเท่าที่ควร อาจพบภาวะของโรคอารมณ์เศร้าหมองร่วมไปด้วย โดยเฉพาะในหญิงสาว ซึ่งเมื่อมีความไม่สบายใจ ก็มักจะหาทางออกด้วยกานรับประทานอาหารหรือของโปรด เช่น ไอศกรีม ช็อคโกแลต ซึ่งอาจจะช่วยให้อารมณ์ช่วงนั้นดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการทำให้อ้วนมากขึ้นไปอีก<br />
<br />
2.3 <a shape="rect" href="http://www.coconutplaza.com/default.aspx" target="_self">สมรรถภาพทางเพศลดลง<br />
</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;คนที่เป็นโรคอ้วน ทั้งที่เกิดจากการเข้าสู่สภาพวัยทอง และไม่ใช่วัยทองจะมีสมรรถนะทางเพศลดลง สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทอง ทั้งหญิงและชาย อายุระหว่าง (40-60 ปี) จะเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและสรีระวิทยาอย่างมาก โดยเฉพาะการลดหรือหมดไปของฮอร์โมนเพศ คือ เอสโตรเจนในเพศหญิง และเทสโทสเตอโรนในเพศชาย อันนำไปสู่การเป็นโรคอ้วนและสมรรถภาพทางเพศลดลง&nbsp; จากการวิจัยพบว่าผู้ชายไทยมากกว่า 30% มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ&nbsp; สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นอกจากเรื่องของร่างกายแล้ว ยังมีเรื่องของจิตใจอีกด้วย</span>