Posted: 11 years ago Quote #72
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p class="blueH" align="left"></p>
<h1><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;"><a shape="rect" href="http://www.coconutplaza.com" target="_self">การดูแลผิวด้วยสครับ ( Scrub )</a> </span></strong></h1>
<p><img width="225" height="254" title="Picture of Coconut Scrub ขนาด 50g." id="ctl00_ctl00_cph1_cph1_ctl00_ctrlProductInfo_defaultImage" alt="Picture of Coconut Scrub ขนาด 50g." src="http://www.coconutplaza.com/images/thumbs/0000333_300.jpeg" style="border-width: 0px;" /><img width="211" height="256" title="Picture of Coconut Scrub ขนาด 250ml." id="ctl00_ctl00_cph1_cph1_ctl00_ctrlProductInfo_defaultImage" alt="Picture of Coconut Scrub ขนาด 250ml." src="http://www.coconutplaza.com/images/thumbs/0000326_300.jpeg" style="border-width: 0px; width: 211px; height: 256px;" /></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;"> </span></strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">สครับ ( scrub ) หมายถึง การขัด หรือ การถู ซึ่งการทำสครับมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำความสะอาดด้วยวิธีการขัดหรือการถู สครับช่วยในการขจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันตามรูขุมขนรวมทั้งเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพหรือเซลล์ผิวหนังชั้นนอกที่ตายแล้วที่เกาะอยู่บนบริเวณผิวหนังชั้นนอกให้สามารถหลุดออกได้เร็วขึ้น โดยปกติแล้วในช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่นนั้นกระบวนผลัดเซลล์ผิวนั้นสามารถทำได้ดีเซลล์ผิวเก่าสามารถผลัดเซลล์ผิวใหม่ได้ดีกว่าวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นจะสังเกตุได้ว่าผิวของเด็กๆ หรือวัยรุ่นจะมีความสดใสดูมีชีวิตชีวามากกว่าผิวของผู้ใหญ่ ดังนั้นสครับจึงมีประโยชน์ในการช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกได้ง่ายขึ้นและให้โอกาสเผยเซลล์ผิวใหม่ที่ดูสดใส มีชีวิตชีวากว่าเซลล์ผิวเก่าสภาพเสื่อมที่ดูหมองคล้ำ และเป็นการลดปัญหาของการเกิดสิวเนื่องจากสิ่งสกปรกและไขมันที่อุดตันตามผิวหน้า ซึ่งการเร่งกระบวนผลัดเซลล์ผิวอาจจะทำได้อีกวิธีหนึ่งคือการใช้กระบวนการของ Alpha Hydroxy Acid (AHA) ซึ่งเป็นกระบวนการที่แตกต่างจากการสครับโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นกรดที่ได้จากกรดวิธีทางเคมี จากธรรมชาติหรือการสังเคราะห์ ที่มีส่วนช่วยในการขจัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพแล้วเช่นกัน </span></p></td></tr></tbody></table></td>
<td valign="top"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></td></tr>
<tr>
<td valign="top"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></td>
<td valign="top"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></td>
<td valign="top"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></td>
<td valign="top" rowspan="2"><img width="50" height="10" src="http://www.ktd1950.com/st-ives/image/space04.gif" /></td></tr>
<tr>
<td valign="top" colspan="3">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="2%"><img width="50" height="10" src="http://www.ktd1950.com/st-ives/image/space04.gif" /></td>
<td width="98%">
<p align="left"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">สครับส่วนมากที่จะผมได้ในบ้านเราซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ </span></p>
<div align="left">
<ol>
<li>
<div align="justify"><span class="blueH" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">สครับที่ทำจากธรรมชาติ</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;"> โดยมากเนื้อเมล็ดของสครับจะทำจากเมล็ดของพืช เช่น walnut meal, corn meal, coconut meal, apricot meal และอื่นๆ เมล็ดสครับที่ได้จากธรรมชาตินั้นมักจะมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนและขนาดของเมล็ดสครับจะมีลักษณะค่อนข้างหยาบ และคุณภาพจะแตกต่างกัน เมล็ดสครับให้ประสิทธิภาพในการขัดที่ดี เนื่องความแตกต่างทางรูปทรงของเมล็ดสครับ จึงช่วยให้การขัดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเมล็ดสครับที่มีผลต่อการระคายเคืองผิวน้อยที่สุดด้วย ซึ่งสครับประเภทนี้สามารถใช้ได้สัปดาห์ละไม่เกิน 3 ครั้งแต่ทั้งการขัดด้วยสครับไม่ควรจะรุนแรงเกินไป </span></div></li>
<li>
<div align="justify"><span class="blueH" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">สครับที่ทำมาจากกระบวนการทางเคมี</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;"> เช่น เม็ดพลาสติก หรือ เม็ดพลาสติกเคลือบ ( Micro bead ) เม็ดสครับประเภทนี้จะมีให้เลือกตามแต่ขนาดที่ผู้ผลิตต้องการมีตั้งแต่หยาบมากจนถึงละเอียดมาก ซึ่งคุณภาพของเม็ดสครับจะแตกต่างกันออกไปเช่น บางชนิดอาจจะเป็นเพียงแค่เม็ดพลาสติกธรรมดา บางประเภทอาจจะมีการเคลือบหรือชุบสารสกัดธรรมชาติ เช่น jojoba bead โดยมากจะมีสีสันให้เลือกหลากหลาย ส่วนลักษณะของเม็ดสครับจะมีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดเท่ากันของเม็ด ซึ่งสครับประเภทนี้มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการระคายต่อผิวได้มากกว่าสครับจากธรรมชาติ สำหรับสครับประเภทไม่ควรใช้เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง </span></div></li></ol></div>
<p class="blueH" align="left"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">ข้อควรรู้ในการสครับผิวหน้า </span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">•  </span><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">ระยะเวลาเหมาะสม </span></strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">ในการใช้สครับสำหรับการเลือกใช้สครับนั้นความถี่ในการสครับผิวนั้นไม่ควรเกินสัปดาห์ละ 3 ครั้งหรือตามแต่ประเภทของสครับ เพื่อเป็นเปิดโอกาสให้เซลล์ผิวได้สร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์ผิวเก่าที่ถูกขจัดออกไป </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">•  </span><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">ช่วงเวลาเหมาะสมในการใช้สครับ </span></strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;"> การเลือกใช้สครับนั้นควรจะเลือกใช้สครับกับใบหน้าหรือผิวกายในช่วงเวลาเย็น-กลางคืน เพราะหลังจากที่ได้มีการใช้สครับแล้ว ขณะที่ร่างกายได้มีการหลับพักผ่อนเซลล์ผิวจะได้รับการซ่อมแซมและฟื้นตัวจากสครับเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพ </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">•  </span><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">สำหรับผิวที่เป็นสิว </span></strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">การสครับยังคงสามารถทำได้แต่ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีกรดของ Salicylic Acid ที่ไม่เข้มข้นจนเกินไปในที่นี่ไม่ควรเกิน 2 เปอร์เซนต์ ซึ่งจากการวิจัยในสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ พบว่าสาร Salicylic Acid ช่วยขจัดความมันส่วนเกินและขจัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยให้การกระตุ้นกระบวนการผลิตโปรตีนคอลลาเจน รวมถึงช่วยการชะลอกระบวนสร้างเม็ดสีผิวอีกด้วย </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">•  </span><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">หลังจากใช้สครับ </span></strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;"> หลังจากควรใช้สครับควรจะมีการบำรุงผิวด้วย ครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอร์ไรเซอร์และคอลลาเจน เพื่อให้ผิวคงความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งหลังจาการสครับจะทำให้เนื้อครีมบำรุงสามารถซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น และควรหลีกเลี่ยงการเจอแสงแดดทั้งทางตรงและทางอ้อม </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">ที่มา </span><a shape="rect" href="http://www.thaicoconut.co.cc"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">http://www.ktd1950.com/st-ives/beauty%20tip02.php</span></a></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>