Posted: 12 years ago Quote #92
<h2>- เช้าตื่นนอนขึ้นมา ช่วงท้องว่าง   ก่อนรับบประทานอาหารเช้า เอาน้ำมันประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ใส่เข้าปาก   อย่าได้กลืนลงคอไปนะครับ แล้วทำให้น้ำมันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ในปาก (Move Oil Slowly)   กลั้วอยู่ในปาก ไม่ต้องทำแรงนัก Dr.Karach ใช้วิธีค่อยๆ จิบน้ำมันเข้าปาก ดูด   และดึง น้ำมันให้ผ่านฟันไปมาให้ทั่วๆ ใช้เวลา 15 – 20 นาที<br />
  - ในขั้นตอนนี้   น้ำมันจะผสมกลมกลืนกับน้ำลาย แล้วทำให้มันเคลื่อนไหวกระตุ้นเอนไซม์   เพื่อให้เอนไซม์ดึงสารพิษออกมาจากกระแสเลือด จงอย่ากลืนน้ำมันนี้ลงคอไป   เพราะมันมีพิษ พิษที่ดึงออกมานั่นแหละ<br />
  - เมื่อเราคลื่อนไหวน้ำมันอยู่ในปากสักพัก   จะรู้สึกว่าน้ำมันนั้นเบาบางลงไม่หนืด ลักษณะคล้ายน้ำ สีขาว<br />
  -   แต่ถ้าน้ำมันนั้นยังมีสีเหลือง(น้ำมันงา ทานตะวันจะสีเหลือง น้ำมันมะพร้าวจะใส)   อยู่เหมือนเดิม แสดงว่าใส่น้ำมันมากไป หรือยังใช้เวลาไม่นานพอ <br />
  - ขั้นต่อไป   ให้บ้วนน้ำมันที่อมอยู่ทิ้ง แล้วใช้น้ำสะอาดล้าง หรือจะให้ดี   ก็ใช้นิ้วมือช่วยทำความสะอาดฟันและเหงือกด้วยก็ได้</h2>
<h2><U sizcache="0" sizset="7" jQuery1323359069411="34"><span sizcache="0" sizset="7" jquery1323359069411="33"><span sizcache="0" sizset="7" jquery1323359069411="32"><strong sizcache="0" sizset="7" jquery1323359069411="31"><img alt="oil pulling by virgin coconut oil" src="http://www.moonwhisperfarm.com/images/column_1276225255/mouth wash1(1).jpg" original="http://www.moonwhisperfarm.com/images/column_1276225255/mouth wash1(1).jpg" loaded="true" jquery1323359069411="36" /></strong></span></span></U></h2>