รับประทานน้ำมันมะพร้าวแล้วทำให้คอเรสเตอรอลเพิ่มขึ้นจริงไหม??

รับประทานน้ำมันมะพร้าวแล้วทำให้คอเรสเตอรอลเพิ่มขึ้นจริงไหม??

 

ตอบ ไม่จริง เพราะน้ำมันมะพร้าวประกอบด้วยกรดไขมันขนาดกลาง ซึ่งต่างจากไขมันที่พบในอาหารชนิดอื่นๆ

 

กรดไขมันของน้ำมันมะพร้าวจะถูกเผาผลาญเพื่อใช้เป็นพลังงานในร่างกายทันที ที่เรารับประทานเข้าไป

 

ดังนั้นเมื่อรัปประทานน้ำมันมะพร้าวเข้าไปแล้ว ไขมันจากน้ำมันมะพร้าวจึงไม่เหลือเป็นไขมันสะสมในร่างกาย

 

ให้เราต้องกังวล ดังนั้นระดับคอเรสเตอรอลจึงไม่เพิ่มขึ้นเพราะน้ำมันมะพร้าวด้วย

 

ฝากความคิดเห็นของคุณ