RSS

โพสต์บล็อกที่ติดแท็ก'น้ำมันมะพร้าวเป็นไข'

น้ำมันมะพร้าว เหมาะที่สุดที่จะนำมาใช้ในการชะลอชราภาพ

น้ำมันมะพร้าว เหมาะที่สุดที่จะนำมาใช้ในการชะลอชราภาพ เพราะมีสมบัติที่ดีเด่นมากมาย เช่นได้ผล ปลอดภัย และประหยัด ดังนี้

 

 

1) น้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันอิ่มตัว

  • ทำให้ไม่เกิดการเติมออกซิเจน ทำให้ไม่หืน และไม่เกิดอนุมูลอิสระ

  • ไม่เกิดการเติมออกซิเจน ทำให้ไม่เกิดไขมันทรานส์

 

ทั้งอนุมูลอิสระและไขมันทรานส์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะไม่ใช่ไขมันธรรมชาติ ก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมาย เช่นโรคหัวใจ เบาวหวาน มะเร็ง ฯลฯ

 

2) น้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันขนาดกลาง มีธาตุคาร์บอน (C) 8-12 ตัว ผิดกับน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ ที่หมดที่มี C ตั้งแต่ 14-20 ตัว มีผลทำให้ :

 

 

  • เคลื่อนที่ในร่างกายได้สะดวก และรวดเร็ว ผ่านจากปาก ไปยังลำคอ กระเพาะอาหาร ลำไส้ และเปลี่ยนไปเป็นพลังงานในตับ ไม่ไปสะสมเป็นไขมัน

  • ช่วยกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานดีขึ้น จึงเร่งเมตาบอลิสซึม ทำให้อาหารที่รับประทานเข้าไปร่วมกับน้ำมันมะพร้าวเปลี่ยนเป็นพลังงานหมด

  • ความร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้ไขมันที่สะสมไว้ก่อน ในร่างกาย เปลี่ยนเป็นพลังงาน ทำให้ผอมลง

 

 

เวลาน้ำมันมะพร้าวเป็นไข

น้ำมันและไขมันมีความแตกต่างกันอย่างไร น้ำมัน และไขมันมักจะถูกใช้แทนที่กันเสมอ น้ำมันมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนไขมันมีสถานะเป็นของแข็ง น้ำมันทุกชนิด สามารถกลายเป็นไขได้ แต่ด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกัน น้ำมันมะพร้าวเป็นไข (แข็งตัว มีลักษณะเป็นครีมขาว) ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25๐c เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นน้ำมันอิ่มตัวสูง จึงเปลี่ยนเป็นไขเร็วกว่าน้ำมันชนิดอื่น ทำให้น้ำมันมะพร้าวมีสภาพเป็นครีมขาว ณ ที่จุดวางขาย หากมีอุณหภูมิเย็น (และจะเปลี่ยนกลับเป็นน้ำมันใสดังเดิมที่อุณหภูมิสูงกว่า 25?c)

ไขของน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่น้ำมันเสีย แต่กลับเป็นสัญลักษณ์ของน้ำมันชนิดดี ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อคุณซื้อมาจากชั้นวางขาย หรือวางไว้ในห้องแอร์ น้ำมันมะพร้าวอาจเป็นไขได้ คุณเพียงแต่ละลายไขนั้นด้วยการนำออกไปวางในห้องที่มีอุณหภูมิปกติ หรือวางไว้ในบริเวณที่ใกล้แสงแดด (ไม่ควรตากแดด เพราะหากลืมทิ้งไว้เป็นเวลานาน ความร้อนที่สะสมอาจมีผลกับภาชนะบรรจุ) 

ถึงแม้น้ำมันมะพร้าวจะเป็นผลิตผลของพืชเมืองร้อน แต่กลับเป็นที่นิยมของคนที่อยู่ในเขตหนาว การเป็นไขของน้ำมันมะพร้าวจึงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น ภาชนะที่ใช้ให้เหมาะสมจึงใช้เป็นกระปุกปากกว้าง เพื่อใช้ตักแทนการเทริน และขณะนี้การสั่งน้ำมันมะพร้าวออกไปขายยังประเทศเหล่านั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ