โพสต์: 12 years ago อ้าง #55
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 10pt"><font color="#000000"><b><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>บทนำ</span></b><b><span style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-size: 18.0pt; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></b></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><font color="#000000"><span style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-size: 18.0pt; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>1.1 </span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ความสำคัญของน้ำมันมะพร้าว</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 10pt"><font color="#000000"><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>มนุษย์ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นอาหาร เป็นยา และเป็นเครื่องสำอาง มานับเป็นพันๆ ปี ชาวเอเชียและแปซิฟิกที่ใช้น้ำมันมะพร้าวประกอบอาหาร ต่างก็มีสุขภาพดีถ้วนทั่ว<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ไม่ค่อยมีใครเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคต่อมลูกหมากโต โรคไขข้อ โรคปวดเมื่อย โรคชราภาพก่อนวัย โรคผิวหนัง ฯลฯ แม้กระทั่งชาวอเมริกันแล้วชาวยุโรป ครั้งหนึ่งก็นิยมบริโภคน้ำมันมะพร้าว แต่เพิ่งเปลี่ยนไปใช้น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันพืชอื่นๆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>เมื่อเร็วๆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>นี้เอง<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 10pt"><font color="#000000"><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ได้มีการบันทึกไว้ว่า<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ในประเทศอินเดีย<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>มีการใช้น้ำมันมะพร้าวมาเป็นเวลากว่า </span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">4,000 </font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ปี สำหรับประเทศไทย ก็มีการปลูกมะพร้าวมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหง เมื่อกว่า </span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">700 </font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ปีมาแล้ว<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>และได้สกัดน้ำมันมะพร้าวมาประกอบอาหารคาวหวาน<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ใช้เป็นสมุนไพร<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>และเครื่องสำอาง<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ประเทศต่างๆในแถบเอเชียและแปซิฟิก<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ต่างก็ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวมาเป็นเลาช้านานเช่นกัน<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>จนได้ขนานนามมะพร้าวว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิต</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 10pt"><font color="#000000"><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ได้มีการนำน้ำมันมะพร้าว<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>มาใช้รักษาโรค<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ทั้งโดยแพทย์แผนไทย<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>และแพทย์แผนปัจจุบัน<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ </span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">:
<o:p></o:p></font></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent: -36pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l1 level3 lfo1"><font color="#000000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-fareast-font-family: "cordia new"; mso-fareast-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"; mso-list: ignore'>1.1.1<span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ในตำราแพทย์แผนไทย </span></b><font size="3"><b><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>:</span></b><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'> </span></font><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ได้มีการนำน้ำมันมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ทางยา<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ตามตำราแพทย์แผนไทยดังต่อไปนี้</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>รักษาแผลเรื้อรัง<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>เอากะลามะพร้าวมาถูด้วยตะไบจนได้ผงละเอียด<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>แล้วผสมกับน้ำมันมะพร้าว<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>แทรกพิมเสนเล็กน้อย<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ทาแผลเรื้องรัง เช้า<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>กลางวัน<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>เย็น<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>บ่อยๆ</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>รักษาเกลื้อน<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>เอากะลามะพร้าวแก่จัด<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ที่มีรู<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ที่ขูดแล้ว<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>มาใส่ถ่านไฟแดงๆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>จะทำให้เกิดน้ำมันมะพร้าวไหลออกมา เอาน้ำมันนี้มาทาโรคเกลื้อน<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ทาแล้วทิ้งไว้เจ็ดวัน<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ล้างออกยาก<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>จะติดแน่นอยู่ เกลื้อนจะค่อยๆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>หายไปเอง<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>แก้ปวดฟัน<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>เอากะลามะพร้าวแก่จัด<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ที่มีรู<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ขูดเอาเนื้อออกใหม่ๆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ใส่ถ่านไฟแดงลงไป<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>รองน้ำมันมะพร้าวที่ไหลออกมา<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>เก็บใส่ขวดปิดให้แน่น<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ใช้สำลีพันปลายไม้ชุบน้ำมันมะพร้าวอุดรูฟันที่ปวด<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>อย่าให้สัมผัสเหงือกหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>จะเกิดความชาได้</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>รักษาเล็บแตก<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">: </font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>เอาน้ำมันมะพร้าวใส่แผลที่เกิดกับเล็บ เล็บแตก<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>เล็บหลุด<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>แผลที่ซอกเล็บ</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>รักษาคางทูม<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>เอาน้ำมันมะพร้าวทาบริเวณคางทูมบ่อยๆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>วันละ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">2-3<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ครั้ง<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ทาบางๆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">2-3<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>วันอาการคางทูมจะดีขึ้น </span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>รักษาแผลเป็น<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ใช้น้ำมันมะพร้าว<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ทาที่แผล<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>แผลจะหายไปภายในไม่กี่วัน<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>เมื่อแผลหาย<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>จะไม่เป็นแผลเป็น</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>แก้ชันนะตุพุพอง<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>น้ำมันมะพร้าวผสมเหง้าขมิ้นชัน<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>สารส้มเล็กน้อย<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ทาบริเวณที่เป็นชันนะตุ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>หรือใช้เพียงน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้ผลดี</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>แก้รังแค<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>.</font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ใช้น้ำมันมะพร้าวทาศีรษะ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">30<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>นาที</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"; mso-spacerun: yes'><font size="3">&nbsp; </font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>แล้วสระออกด้วยแชมพู<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ใช้เพียงสัปดาห์ละ </span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">2 </font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ครั้งก็เพียงพอแล้ว</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>รักษาน้ำกัดเท้า<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>เอาน้ำมันมะพร้าว<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ผสมสารส้ม<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>น้ำปูนใส<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>และเกลืออย่างละเล็กน้อย<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>กวนหรือคนผสมให้เข้ากันดี<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>เอามาทาแผลทันที<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ทาบ่อยๆ</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>รักษาฝ่ามือแห้งแตกและเล็บขบ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>.</font></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ใช้น้ำมันมะพร้าว<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ทาเช้า<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>กลางวัน<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>เย็น<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>หรือหยอดเล็บขบ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>จะหายเร็วและไม่ปวด</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -36pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l1 level3 lfo1"><font color="#000000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-fareast-font-family: "cordia new"; mso-fareast-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"; mso-list: ignore'>1.1.2<span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ในทรรศนะของนักวิจัยเกี่ยวกับไขมันชาวตะวันตก</span></b><font size="3"><b><span lang="TH" style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'> </span></b><b><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>: </span></b></font><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>นักวิจัยเกี่ยวกับไขมันชาวตะวันตก<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>รู้จักคุณค่าของน้ำมันมะพร้าวมาช้านานแล้ว<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>โดยได้นำน้ำมันมะพร้าวมาใช้<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'><font size="3">:
<o:p></o:p></font></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo3"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ในโรงพยาบาลสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารหรือการดูดซึมอาหาร</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo3"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>กับเด็กทารกและเด็กเล็กที่ไม่สามารถย่อยไขมันอื่นได้</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo3"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>ในสูตรอาหารเลี้ยงทารก<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>เพื่อช่วยสนับสนุน<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน</span><span style='font-family: "cordia new","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>
<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 10pt 72pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo3"><font color="#000000"><span style="font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-list: ignore"><font size="3">v</font><span style='font: 7pt "times new roman"'>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style='line-height: 115%; font-family: "cordia new","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: "cordia new"'>เป็นน้ำมันที่ช่วยลดน้ำหนักได้<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>จนได้รับการขนานนามว่า<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>เป็นน้ำมันชนิดเดียวในโลกที่มีแคลอรี่ต่ำ
<o:p></o:p></span></font></p>