Natural Coconut Balm 10 g. กลิ่น Mulberry Cheerful

ผสมสารสกัดจากมัลเบอร์รี่ สารสกัดจากมัลเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ( Antioxidant ) อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะ
ผู้ผลิต: ทรอปิคานา
$2.00
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้ารายการนี้ได้อีก
ด้วยสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าว ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะ
$2.00
ผสมสารสกัดจากมะม่วง สารสกัดจากมะม่วงจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะ
$2.00
ผสมสารสกัดจากทับทิม สารสกัดจากทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระ ( Antioxidant ) อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะ
$2.00
มาพร้อมกลิ่นหอมๆ และผสมสารสกัดจากกล้วย สารสกัดจากกล้วยจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะ
$2.00