'Hair serum' น้ำมันมะพร้าว

เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า
ซีรั่มเข้มข้นชนิดพิเศษไร้มัน ผสานคุณค่าทางธรรมชาติด้วยคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าว ช่วยบำรุงและปกป้องเส้นผมจากมลภาวะความร้อน แสงแดด และฝุ่นควัน จึงทำให้ผมเงางามนุ่มสลวย หวีจัดทรงง่าย ลดไฟฟ้าสถิตย์และอาการแตกปลายของเส้นผม
$8.00
ซีรั่มเข้มข้นชนิดพิเศษไร้มัน ผสานคุณค่าทางธรรมชาติด้วยคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าว ช่วยบำรุงและปกป้องเส้นผมจากมลภาวะความร้อน แสงแดด และฝุ่นควัน จึงทำให้ผมเงางามนุ่มสลวย หวีจัดทรงง่าย ลดไฟฟ้าสถิตย์และอาการแตกปลายของเส้นผม
$8.00
ซีรั่มเข้มข้นชนิดพิเศษไร้มัน ผสานคุณค่าทางธรรมชาติด้วยคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าว ช่วยบำรุงและปกป้องเส้นผมจากมลภาวะความร้อน แสงแดด และฝุ่นควัน จึงทำให้ผมเงางามนุ่มสลวย หวีจัดทรงง่าย ลดไฟฟ้าสถิตย์และอาการแตกปลายของเส้นผม
$8.00